Ondernemend Lansingerland Oostland

  

Lopende aanbestedingen

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum worden de inschrijvingen gesloten en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de inschrijvers wordt gunning genoemd.

Volg altijd voor de juiste gegevens en alle documenten de geplaatste link. 
Het is de bedoeling dat deze informatie in de meest recente versie beschikbaar en juist is. De redactie P.L.O.N.Z. / ondernemend Oostland kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden.

Dit materiaal


Aanbesteding Wmo vervoer
Bestek nummer: 
De gemeente Lansingerland heeft weer een Europese aanbesteding gepubliceerd.

Het betreft de opdracht voor het Wmo collectief vervoer en het leerlingenvervoer.

Samenvatting

1.Aanbestedende Dienst Gemeente Lansingerland
2.Naam opdracht WMO Collectief vervoer en leerlingenvervoer
3.Omschrijving
Openbare Europese Aanbesteding WMO Collectief vervoer en Leerlingenvervoer

Vrijdag 3 Mei 2013 12:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Woensdag 3 April 2013 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 1 Augustus 2013 00:00 te:
NL33

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

HERINRICHTING ZEEHELDENBUURT TE BLEISWIJK
Bestek nummer: 2012-01 Projectnr.300144

HERINRICHTING ZEEHELDENBUURT TE BLEISWIJK
GEMEENTE LANSINGERLAND
BESTEKNR. 2012-01
PROJECTNR 300144

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Gereedmaken van het werkterrein.
b. Uitvoeren van grondwerken.
c. Opnemen en aanbrengen van kolkaansluitingen en kolken.
d. Opnemen en aanbrengen van elementenverharding.
e. Opnemen en aanbrengen van straatmeubilair.

Woensdag 20 Juni 2012 11:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Woensdag 23 Mei 2012 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 20 Juni 2012 11:00 te:
GEMEENTE LANSINGERLAND

www.lansingerland.nl

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Aanbesteding exploitatie accommodaties
Bestek nummer: 
Op 5 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het uitbesteden van de exploitatie en het beheer van maatschappelijke accommodaties in Lansingerland.

Het gaat om de exploitatie van 33 accommodaties bestaande uit onder andere sporthallen, bibliotheken, multifunctionele ruimten, kinderopvanglocaties en sportkantines.

Zondag 1 Januari 2012 00:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op te:
Met de aanbesteding zet de gemeente Lansingerland een belangrijke stap in de ontwikkeling tot regiegemeente. Door het uitbesteden van bedrijfsmatige en uitvoerende taken streeft de gemeente naar een efficiëntere en professionelere exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het maatschappelijke rendement van de gemeentelijke panden.

Periode uitbesteding
De uitbesteding heeft een looptijd van vijf jaar. In deze periode neemt een externe partij de verhuur, het dagelijks onderhoud en het toezicht van de betreffende panden over van de gemeente. De gemeente blijft eigenaar en verantwoordelijk voor het vaststellen van huurtarieven, groot onderhoud, inroostering gebruikers en het gebruik van de panden.

Procedure
Voor de aanbestedingsprocedure is een aantal selectiedocumenten en voorwaarden vastgesteld op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Hierbij wordt zowel gekeken naar prijs (35%) als naar de kwaliteit van de dienstverlening (65%). Bij het opstellen van deze documenten heeft een klankbordgroep, bestaande uit gebruikers van de accommodaties het college geadviseerd vanuit de belangen van de gebruikers.

Toekomst
Naar verwachting wordt de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. Vorig jaar zijn de maatschappelijke gebruikers van de betrokken panden al geïnformeerd over de opzet van de voorgenomen uitbesteding. In september 2011 is er een tweede informatieavond, waar zij geïnformeerd worden over de gevolgen van de aanbesteding.

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Gemeente Lansingerland, Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis
Bestek nummer: W0901.01.11
Gemeente Lansingerland
Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.
Opdracht aangekondigd op 07/02/2011
Aanbestedingsdocumenten toegevoegd op 07/02/2011


Vrijdag 18 Maart 2011 12:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Maandag 7 Februari 2011 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op te:
Lansingerland
NUTS code: NL335

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Reconstructie Meerweg
Bestek nummer: 2011-03
Gemeente Lansingerland heeft een nationale openbare aanbesteding uitgeschreven voor het bestek Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg in de kern Berkel en Rodenrijs met kenmerk 2011-03.

Woensdag 2 Maart 2011 00:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Vrijdag 11 Februari 2011 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 16 Maart 2011 00:00 te:
Gemeente Lansingerland heeft een nationale openbare aanbesteding uitgeschreven voor het bestek Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg in de kern Berkel en Rodenrijs met kenmerk 2011-03.


Aanbesteding vindt plaats op 16 maart 2011 om 11.00 uur
Mogelijkheid tot het schriftelijk stellen van vragen tot uiterlijk 2 maart 2011 om 12.00 uur


Het totale werk omvat in hoofdzaak:

Opbreken teerhoudende asfaltverhardingen, ca. 9.000 m2 en ca. 4.500 ton.
Opbreken elementenverhardingen, ca. 5.100 m2.
Het verrichten van grondwerk ca. 900 m3.
Het leveren en aanbrengen van PE drukrioolleidingen, ca. 1.750 m1.
Het aanbrengen van pompputten PE, ca. 22 stuks en beton, ca. 1 stuks.
Het maken van gestuurde boringen, totaal ca. 200 m1.
Het aanbrengen van boogzinkers, ca. 16 stuks.
Het aanbrengen van reliningen en deelreparaties in duikers, totaal ca. 70 m1.
Het profileren van funderingslagen, ca. 11.000 m2.
Het uitvullen van funderingslagen, ca. 2.800 ton.
Het leveren en aanbrengen van diverse elementenverhardingen, ca. 3.100 m2
Het leveren en aanbrengen van asfalt onder-, tussen- en deklagen, totaal ca. 7.800 m2 en ca. 3.810 ton.
Het aanbrengen van thermoplastische markering (1-1 streep), ca. 3,9 km

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Safety management Rail Stadsgewest Haaglanden: advies en toezicht
Bestek nummer: 
AANBESTEDENDE DIENST:

Naam, adressen en contactpunt(en):
Stadsgewest Haaglanden, Postbus 66, 2501 CB, Den Haag. pieter.lolkema@significant.nl.
Internetadres(sen):

http://www.haaglanden.nl


VOORWERP VAN DE AANBESTEDING:

Type opdracht:
Diensten.
Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
Safety management Rail Stadsgewest Haaglanden: advies en toezicht

PROCEDURE:

Type procedure:
Openbaar.
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
Datum: 14/02/2011 - Tijdstip 12:00 uur
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum en tijdstip van aanbesteding: 14/02/2011 - 12:30 uur

Maandag 14 Februari 2011 12:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Donderdag 23 December 2010 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op te:
Stadsgewest Haaglanden

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Regulier onderhoudsbestek Hygiënische Maatregelen 2011-2013
Bestek nummer: RM21210-2008
VOORWERP VAN DE AANBESTEDING:

Type opdracht:
Diensten.
Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
RM21210-2008 Regulier onderhoudsbestek Hygiënische Maatregelen 2011-2013

PROCEDURE:

Type procedure:
Openbaar.
Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
RM21210-2008
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
Datum: 02/02/2011 - Tijdstip 11:00 uur
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum en tijdstip van aanbesteding: 02/02/2011 - 11:00 uur

Woensdag 2 Februari 2011 11:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Donderdag 16 December 2010 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 16 December 2010 00:00 te:
Belangrijkste plaats van dienstverlening: Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Rottemeren, deelgebieden Bleiswijkse Zoom, Hoekse Park, Hoge Bergse Bos, Lage Bergse Bos, Zevenhuizerzoom en Zevenhuizerplas, in de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening RM21210-2008-01.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard..

NUTS code: NL33.

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Wandelboulevard Annie MG Schmidtpark
Bestek nummer: 9065-01
De gemeente is een openbare aanbestedingsprocedure gestart voor de aanleg van een wandelboulevard in het Annie MG Schmidtpark.

Woensdag 17 Maart 2010 00:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Woensdag 24 Maart 2010 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 31 Maart 2010 00:00 te:
Gemeente Lansingerland
Afdeling projecten
Zuiderparklaan 50

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Oudeland, bouwrijpmaken deelgebied 5 te Lansingerland
Bestek nummer: 09187

Zaterdag 23 Januari 2010 00:00 sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Donderdag 15 April 2010 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Vrijdag 23 April 2010 00:00 te:

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

Buitenschoolse opvang op de lokatie Westpolder/Bolwerk
Bestek nummer: T10.02323
Openbare aanbesteding van het verlenen van Buitenschoolse opvang op de lokatie Westpolder/Bolwerk in Berkel en Rodenrijs.
Het gaat om het uitvoeren van BSO in tijdelijke units voor buitenschoolse opvang met minimaal 120 kindplaatsen voor de periode van 5 jaar. Kijk op www.aanbestedingskalender.nl


Of neem contact op met Ted Knoester inkoopadviseur (010) 800 49 07 ted.knoester@lansingerland.nl

sluit de termijn voor het stellen van vragen voor het bestek.

De NvI wordt uiterlijk op Maandag 26 April 2010 00:00 geplaatst op de aanbestedingskalender

De aanbesteding vindt plaats op Zondag 25 April 2010 13:00 te:
Berkel en Rodenrijs

Link naar artikel

Link naar document(en)


 

 

 

*Anders
Aannemersbedrijf
Accountants en Adviseurs
Administratie / Belastingen
Administratie- en Advies
Adviesbureau
Advocatenkantoor
Airconditioning/Luchtbehandeling
Arbo
Architectenburo
Assurantien
Audio Rental & Staging Systems
Autolease / Autoverhuur
Automatisering
Automatiserings- en communicatie adviezen
Automobielbedrijf
Autoschadebedrijf
Bakkerij
Bankinstelling
Bed & Breakfast
Bestrating
Beveiliging
Bibliotheek
Bloemen Planten & Tuin
Bloemisterij / Bloembinderij
Bouw Adviesburo
Buitenleven
Buitenreclame
Catering / Evenementen
Chocolaterie
Coaching
Communicatie en Social Media Advies
Constructie bedrijf
Cosmetica
Cultureelcentrum
Drukkerij Uitgeverij
Elektro Engineering
Energieadviseur
Farmaceutische industrie
Feestartikelen
Financieele diensten
Fotograaf
Golfbaan
Grafische Dienstverlening
Graveren
Groothandel
Honden school
Hoveniersbedrijven
Import
Industrie
Infra Techniek
Installatietechniek
Interieurbouw
Kassenbouw
Kinderopvang
Kwekerij
Loodgietersbedrijf
Loonbedrijf
Makelaardij
Management en Advies
Media & Communicatie
Metaalindustrie
Muziek School
Nieuws of Bijna nieuws
Notarissen
Office supply
Opleidingen
Organisatie Advies
Paprikatelers
Paramedisch
Plantenkwekerij
Politiek
Projectinrichting
Promotie en Organisatie
Reclame
Reclamebureau
Recreatie
Recreatiecentrum
Recycelings bedrijf
Reisbureau
Relatiegeschenken
Riolering
Sales Support
Schildersbedrijf
Schoonmaakorganisatie
Sloop & Grondwerken
Software
Stalling
Taxibedrijf
Technisch onderhoud
Tegelhandel
Telecommunicatie
Transportbedrijven
Tuinbouw
Tuinbouw software
Tuinmeubelen
Uitvaartverzorging
Uitzendorganisatie
Veiling
Verwarming
Verzekeringen
Voedingsmidd. en dranken
Warmte Elektrotechniek
Waterbouw Producten
Webdesign
Weekblad
Welzijn
Woninginrichting
Woningmarkt
Zakelijke Dienstverlening
Zonwering

 

Lansingerland