Ondernemend Lansingerland Oostland

  

20 Januari 2013 - Bewoners Rottekade erg ongelukkig met A13/A16

Een actiegroep is in het leven geroepen door Rottekade-bewoners Astrid van Ouwerkerk en Jacqueline Huverman. Bewoners van ruim 30 woningen aan de Rottekade in de buurt van de Branddreef hebben zich bij hen aangesloten.
Het woongenot van deze bewoners zal er met de komst van de A13/A16 aanzienlijk op achteruitgaan. Zo zal voor de aanleg een groot stuk bos worden gekapt en er minstens twee jaar een zandheuvel komen te liggen, omdat de grond moet inklinken. “Vervolgens zitten we dan nog jaren in een bouwput.” Ook de woningen zijn een bron van zorg. “Die zijn nu al verzakt, dus ik ben heel benieuwd hoe ze hiernaast een aquaduct of tunnel willen bouwen zonder dat onze huizen daar schade van ondervinden.” aldus Van Ouwerkerk. Wanneer de weg er één keer ligt voorziet zij een ‘racebaan’, want hij zal met een viaduct over het Terbregseplein, van 30 meter hoogte, over het Terbregseveld naar beneden moeten om onder de Rotte door te kunnen. “Dat betekent een geluidstoename van 20 tot 30 dBA. En we horen de A20 nu al constant.”

Gezondheid
De geluidstoename in combinatie met de verslechtering van de luchtkwaliteit vormt de grootste zorg van de actiegroep. “Het is bekend dat dit heel slecht is voor de gezondheid van omwonenden. In Ommoord ligt het zwarte fijnstof nu al op de vensterbanken en het tuinmeubilair. Dat krijgen wij dan ook. Het is leuk bedacht om Overschie te ontlasten met dit plan, maar wat schiet je ermee op als je dan een tweede Overschie creëert?” Er wonen in totaal 16 kinderen aan de Rottekade, en Van Ouwerkerk maakt zich grote zorgen om hun gezondheid, maar ook om hun jeugdherinneringen.
“Die kinderen hebben straks hun hele leven in een bouwput gewoond. Noemen ze dat duurzaam? Als je zo omgaat met je jonge bewoners en zo slecht voor je bevolking zorgt?”

Bewustwording
De actiegroep wil nu in eerste instantie bewustwording creëren bij de andere inwoners van Lansingerland, bij de gemeenteraad, en bij de recreanten van het Lage Bergsche Bos. “Dat bos zijn we kwijt, eerst tijdens de aanleg, en daarna duurt het nog jaren voordat er weer wat ligt. Ik wil dat iedereen zich afvraagt of we die weg echt willen en of het dat waard is.” In de komende maanden wordt het tracévoorstel besproken in de verschillende (deel)gemeenteraden. “Deze tijd wil ik gebruiken om de volksvertegenwoordigers hopelijk op andere gedachten te brengen.” Mochten alle raden het plan desondanks goedkeuren, dan volgt een jaar waarin Rijkswaterstaat zich gaat buigen over de details in de planstudiefase, in samenspraak met de omwonenden. Wanneer vervolgens het ontwerp- trajectbesluit zal worden genomen door de minister, kan nog officieel bezwaar en beroep worden ingediend. Vooralsnog hoopt de actiegroep dat het niet zover hoeft te komen, en dat de weg er helemaal niet komt. Astrid van Ouwerkerk zal inspreken tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte op 8 februari, wanneer de A13/A16 op de agenda staat.
 

 

Lansingerland