Ondernemend Lansingerland Oostland

  

29 November 2012 - Informatie over de afspraken in de Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Op 30 november is een belangrijke nieuwe stap gezet in de uitwerking van het

topsectorenbeleid. Op die datum zijn de plannen van de Topconsortia voor Kennis

en Innovatie (TKI’s) bij mijn ministerie ingediend. Deze plannen zijn een nadere

uitwerking van het privaat-publieke onderzoek uit de innovatiecontracten die op

2 april jl. zijn ondertekend. Hiermee wordt daadwerkelijk uitvoering gegeven aan

de strategische privaat-publieke onderzoeksprogramma's voor negen

kennisintensieve topsectoren in de Nederlandse economie.

lees meer

 

Lansingerland